21/12/2007

Wawautas (2) - Het project in ´t kort -

Soms lopen de zaken anders dan je verwacht. Een toer fietsen in Zuid-Amerika, mijn Boliviaanse vrienden terug ontmoeten in La Paz en her en der de handen uit de mouwen steken. Dat was zo min of meer het plan. Maar het mede oprichten van een preventie- en vormingsorganisatie is natuurlijk nog andere koek. Word ik volwassen?! Getuigt het van Homerische overmoed? Ik kan zo voor de vuist wel tientallen redenen bedenken om het niet te doen. Zo las ik in de maanden na mijn eerste ervaringen in Bolivia het één en het ander over armoede en ontwikkelingswerk. Mijn God, wat is er over dit onderwerp al veel geschreven; reportages, boeken, statistieken, internetpagina´s... Vervolgens zijn er zoveel redeneringen , kritieken (weinig zelfkritiek), mislukte projecten, overwegingen en bedenkingen dat het ´niets doen´ rechtvaardigt. Het zou me te ver leiden om hier nu verder op in te gaan, maar wat ik wil zeggen is dat verwarring en vertwijfeling toenam. De boutade dat ieder zijn waarheid heeft is daarentegen voor de arme écht futiel. Natuurlijk kan je alles relativeren en in verschillende perspectieven plaatsen en het is goed om dat te doen. Liever een botte waarheid dan een subtiele verdraaiing want met sprookjes en kleuterredeneringen komen we er ook niet.
Doch is passiviteit, cynisme en verzuring , volgens mijn bescheiden mening, niet het antwoord op de vele problemen die de Andes-bewoners treffen. Ook al zijn projecten maar de staart van de hond; onderhevig aan economische conjunctuur en politieke machtsverhoudingen, mijn eigen ervaringen leren me dat er wel degelijk alternatieven mogelijk zijn.


Korte samenvatting van het project ´Wawautas´, een integraal preventie en vormingsorganisatie.

Het project richt zich tot dorpelingen die kleine lapjes grond bewerken in de omstreken van de grootstad La Paz. Voor een periode van enkele dagen tot een viertalweken komen ze naar de stad om hun goederen te verkopen met in hun kielzog veelal enkele kleine kinderen.
Twee grote pijlers omvatten het project. Enerzijds(1) worden de kinderen overdag opgevangen en begeleid. Anderzijds(2) zullen de ouders ´s avonds worden geïnformeerd via vormingsateliers.
1/Meer dan een kinderopvang.
De kinderen van de marktvrouwen worden voortdurend blootgesteld aan de gevaren van de straat; verkeersongevallen, verloren lopen, straffen ouders, seksuele ongewenstheden, extreme weeromstandigheden (koude/hitte) , conflicten, drugs, moeten bedelen, geweld, .... Het project is echter meer dan het opvangen van de kinderen. Door een team van gekwalificeerde deskundigen (opvoeders, pedagogen, psychologen,...) wordt het kind begeleid zowel in groep als individueel en gestimuleerd om zijn eigen alsook aangeleerde capaciteiten verder te ontwikkelen. Er zal ook preventief ingegrepen worden indien er zich ontwikkelingsproblemen bij het kind voordoen (voorbeeld:ondervoeding, spraakproblemen, huishoudelijk geweld, ....) Samen met de ouders zal er een strategie opgesteld worden om deze moeilijkheden tijdig te overwinnen. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan drie evenwichtige maaltijden op basis van regionale producten.
2/Betrekken en informeren van de ouders
De tweede belangrijke pijler van het project richt zich tot de ouders. Deze zullen ´s avonds deelnemen aan vormingsateliers die door deskundigen gegeven zullen worden. Onderwerpen die die aanbod komen: gezondheid, belang van gezonde hygiëne, gezonde voedingsgewoonten, gezinsplanning, preventie tips over huishoudelijke ongevallen, opvoeding, ehbo, milieu, informatie over de bestaande beschermingswetten en bestaande instanties,...


Daar het een fluctuerende doelgroep is kan het project vele kinderen en volwassenen bereiken die afkomstig zijn uit verschillende dorpen. Na verloop van tijd zullen dezelfde personen terugkeren.
Het niet overheidsgebonden project Wawautas is het resultaat van een groep Boliviaanse psychologen , die rekeninghoudend met de culturele eigenheid, als objectief heeft om oplossingen te leveren aan de vele moeilijkheden waarmee de Andes-gezinnen te kampen hebben. Het uitgangspunt is dat doormede het investeren in vorming, zelfredzaamheid en preventie vele toekomstige problemen kunnen worden vermeden alsook het mee de basis vormt van een ´gezonde maatschappij´. De plannen van het project zijn echter niet nieuw(7 jaar) maar wegens gebrek aan financiële slagkracht bleven ze in de kast.
De stand van zaken van het project is, dat na de meerdere lokettenmarathons van de voorbije weken voor allerlei formaliteiten we momenteel de voorbereidingen aan het treffen zijn voor de eigenhandige renovatie van het pand dat we ter beschikking hebben. Over deze werkzaamheden bericht ik jullie volgende keer.

Nu rest er mij nog één moeilijke, vrijblijvende vraag?
Help jij mee?
Storten kan op rekeningnummer: 363-4205839-56
Gracias alsook nogmaals gracias aan al diegene die dit al deden.
Zeggen het voort...

Feliz navidad y prospero año nuevo a todos!!!!
Abrazo del parte de Federico.

7 opmerkingen:

zwemmend lid n° 1 zei

Nog nooit was het zo lang wachten op de eerste reactie(s)...

De lokroep om geld is in dovenmansoren gevallen. Om het goede voorbeeld te geven, zal °°platwater°° eens een actie ondernemen.

Welke actie, waar & wanneer is voorlopig nog onduidelijk, maar ze komt eraan... !

Frédios, ne zalige Kerst ginds & bereid u voor op een nieuwjaarsovergang zonder obligate feestdis of 'verplichte' feestvreugde; laat het gewoon iets spontaan worden, met of zonder de lokale kètte.

de zjiekerd zei

Och die Fré, denkt 'ie met onze nieuwjaarscentjes van de bomma en de bompa te gaan lopen, de snodaard !

zwemmend lid n° 1 zei

Frédérico STOP
kaart goed ontvangen STOP
merci STOP
hou je goed STOP
hier is het winterSTOP
bij de voetbal
ADIOS

J. zei

gelukkig nieuwjaar vanuit Meise !

barbara zei

Een SUPER 2008, ik wens je héél véél succes, geluk en doorzettingsvermogen om met je project door te gaan(het ziet er goed uit)! Ik hoop dat jullie genoeg bij elkaar gesprokkeld krijgen om het van start te laten gaan!

Veel plezier en geniet ervan,
Baba

Ellen zei

Lieve Fré,

Aan zelfkritiek ontbreekt het u zeker niet,
Aan doorzettingsvermogen nog veel minder(dat bewees ge met uw tocht),
Maar het allerbelangrijkste om een project als het deze te realiseren, is betrokkenheid en warmte voor de Andesbevolking en die klinkt door in elk woord dat ge schrijft op uw blog.
Ik ben er dan ook zeker van dat het u, samen met uw Boliviaanse vrienden, zal lukken! En ik zal proberen in de weken die mij hier nog resten, nog een klein steentje bij te dragen...
Ellen x

iuna zei

Tja, na de berichtjes van barbara en ellen nog iets zinnigs neerschrijven als comment zal aan mij zekers niet meer lukken ...

vandaar wil ik mij weer beperken tot mijn persoonlijke bijdrage wat meestal uitmondt in zeer plaatselijk gezever, hetwelk ik na ieder bericht van u kwijt wil :-)

Deze keer is het straf vind ik ...

.... ..... ..... .....

T'is niet vet he!

Bij deze kunnen andere comments meer naar waarde geschat worden!

cheers iuna.